Bornholms Cykelveje

Bornholmske Cykelveje
Bornholms cykelveje på nedlagt jernbane.
Med trafikforliget i november 2010 blev Bornholms Regionskommunes ansøgning til cykelpuljen imøde -kommet med 11,8 mio fra cykelpuljen i 2010, og en hensigt om at afsætte yderligere 11,1 mio i de følgende år frem til 2014 således at kommunen får mulighed for at planlægge en opgradering af de bornholmske cykelveje langsigtet. Den samlede plan ventes at koste
141 mio. Bornholms Regionskommunes har to hovedforventninger til projektet: Dels at fastholde Bornholm som en førende cykelferiedestination, og i den forbindelse skabe 150 nye regulære arbejdspladser som en direkte effekt af projektet. Dels at bornholmerne, de bornholmske byer og folkesundheden får langt større glæde af cyklen.
Udviklingsplanen (2)
Politisk aftale (1)
Fakta om cykelveje
X

Cykelpuljeprojekt 2010

Bornholmske Cykelveje
Stierne igennem Klemmensker får røde belægninger.
Bornholms Regionskommune ansøgte i august 2010 Transportministeriets Cykelpulje, og fik med trafikforliget i november 2010 igangsat første
fase til en samlet anlægssum på 29,6 mio. Den første fase indeholder følgende hovedprojekter:
2010 Projekter
2010-1 Generel forbedring af cykelvejene
2010-5 Skiltning og information
2010 Dokumenter (3)
2010-2 Munch Petersens Vej
2010-6 Rastepladser
2010-3 Ndr. Kystvej (Kystvejen)
2010-7 Kommunikation
2010-4 Haslevej
2010-8 Cykelforbedringer i Rønne
info
X
info
X
info
X
Munch Petersens vej
X
Stierne igennem Klemmensker får røde belægninger.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque urna nisi, facilisis eu fringilla eu, tempus sit amet erat. Phasellus dui metus, elementum sit amet vulputate et, sodales nec ante. Suspendisse nec quam nec lacus consectetur pharetra nec eu dolor. Aliquam semper dui odio. Phasellus posuere fermentum nibh quis consequat. Phasellus semper vestibulum metus sed ullamcorper.
Praesent vel tellus at felis lobortis lobortis. Praesent lobortis varius erat, id ullamcorper tellus sodales in. Morbi mi mauris, sagittis sit amet dictum nec, varius a erat. Vivamus leo lorem, molestie et malesuada sit amet, ornare sed dui. Phasellus nisi ligula, convallis a fringilla eget, commodo sit amet ligula. Duis fringilla lacinia mattis. Quisque in libero tellus. Ut laoreet, lorem vitae volutpat pellentesque,
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X

Cykelpuljeprojekt 2011

 • Bornholmske Cykelveje
  Cykelbaner på Sønderlandevej i Nexø
  Med trafikforliget den 5. maj 2011 blev der bevilget midler fra cykelpuljen 2011 til igangsætning af fase 2. Denne fase er fortsat under udvikling,
  og vil blive placeret her på hjemmesiden såsnart der er indgået en aftale herom imellem Vejdirektoratet og Bornholms Regionskommune.
  2011 Projekter
  2011-1 Munch Pedersens Vej i Rønne
  2011-5 Skiltning/informationstavler/IT
  2011 Dokumenter (3)
  2011-2 Snellemark
  2011-6 Kommunikation og formidling
  2011-3 Videogennemkørsel af cykelvejene
  2011-7 Administration/ledelse/projektering
  2011-4 Generelle sikkerhedsforbedringer
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X
  info
  X

Cykelpuljeprojekt 2012

Bornholmske Cykelveje
Rigtige cykelstier ved trafikvejene i Rønne
Bornholms Regionskommune ønsker i forbindelse med udmøntning af 2012 cykelpuljen, at sætte fokus på motionscykling for at
komplettere cykelvejsprogrammet med optimale stiforhold, der skal øge cyklingen hvor sundhedseffekterne er størst.
2012-1 5,5 km sti mellem Gudhjem og Rø
2012-2 Cyklistpassager ved sprækkedalsbroer
2012-6 Rekreative bynære cykelstier
2012-1 Afhjælpningsforanstaltninger
2012-3 Cykelrastepladser
2012-7 Særlige sykkerhedsarbejder
2012-4 Cykelhus i Gudhjem
2012-8 Trafiksikkerhedsrevision
2012-5 Cykler/kost og lokale fødevarer
2012-9 Cykelkampagner motionscykling
2012-1 5,5 km dobbeltrettet cykelsti på strøkningen imellem Gudhjem og Helligdommen i Rø
X
Landevejen imellem Gudhjem og Rø tiltrækker mange cyklister pga. landskabet. Men selve vejen er ikke optimal.
Et af de vigtigste cykelprojektet i hele cykelvejsprogrammet på Bornholm, er the missing link imellem Gudhjem og Helligdommen. Det er der flere grunde til. Først og fremmest er området et yndet udflugtsmål for cyklende bornholmere og feriecyklister. Landevejen er imidlertid en alvorlig barriere, der afholder lokalbefolkning, lejrskoler og foreninger til en større anvendelse af cyklen. Derfor er det udgangspunktet at etablere en dobbeltrettet sti på hele
strækningen - gerne traceret selvstændig i god afstand fra landevejen, såfremt der kan skabes en konsensus herom med områdets natur- og landbrugsinteresser. Bornholms Regionskommune har foretaget forskellige foranalyser omkring cykelanvendelse og bindinger på strækningen. Dette forarbejde har blandt andet vist at cykeltrafikken på strækningen er kendetegnet ved fraværet af hverdagscyklister.
2012-2 Cyklistpassager ved de tre sprækkedalsbroer
X
Græsningsarealer imellem Gudhjem og Rø.
Sprækkedalene på strækningen er noget af det mest specielle. Derfor er det også vigtigt at der er gode opholdsmuligheder ved broerne over sprækkedalene. Der er endnu ikke udarbejdet projekter, men udgangspunktet er at
gennemføreen slags miljøprioriteret udformning, hvor bilhastigheden sænkes væsentligt i respekt for krydsning af cyklister og deres ophold ved sprækkedalene.
2012-6 Rekreative bynære cykelstier ved de bornholmske byer / etape 1
X
Selvstændig cykelsti i Rønne med stibelysning. En del af byens vintermotionsnet.
Det skal være langt lettere at tage cyklen efter arbejdstid og anvende denne til den ikke-skemalagte motion. Det gælder også i vinterhalvåret, hvor motionscykling får et dyk. Derfor skal de bornholmske byer have et motionscykel-eftersyn. Nogle steder kan man anvende eksisterende fredelige kommuneveje. Andre steder er der behov for at etablere
bynære landskabsstier, der er let tilgængelige. Der lægges særlig vægt på at etablere motionsstier, der er anvendelige i det mørke vinterhalvår. Løsningerne afhænger af stedet. Nogle steder udpeges særlige belyste vinterruter. Andre steder kan belysning være brugerstyret med tidens nye teknologi.
2012-1 Herunder de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger ved stien i relation til jordbruget
X
Utrygheden på strækningen taler for sig selv.
Der foreligger endnu ikke noget endeligt projekt for stien imellem Gudhjem og Helligdommen. Bornholms Regionskommune har besluttet at indlede processen med en dialog med jordbruget på strækningen. Generelt prioriteres det meget højt, at cykelvejene udvikles i en god
dialog, hvor det brede spekter af det bornholmske samfund får et ejerskab til at optimere effekterne. Derfor er det et delprojekt i sig selv at imødekomme jordbruget med justeringer af stiforløb og afskærmende beplantninger - elementer, der også skal styrke stiens oplevelsesrigdom.
2012-3 Cykelrastepladser
X
Landevejen ændrer ikke tværprofil ved passagen af sprækkedalene, hvilket imidlertid er nødvendigt.
Rastepladserne får en ny rolle ved cykelvejene, og skal bruges meget mere offensivt til at gøre cykling attraktivt, men også til at styrke effekterne. Rastepladserne langs vejene er generelt for kedelige, og ikke skabt med cyklisterne som målgruppe.
Nu får de en ny fremtid med gode opholdsmuligheder for cyklister med mulighed for læ og skygge, drikkevand og stationære cykelpumper. Flere steder suppleres med fitnessredskaber, der skal fuldende effekterne ved at anvende cykelvejene til motion.
2012-7 Særlige sikkerhedsarbejder ved cykelvejene
X
De særlige trafiksikkerhedsarbejder ved cykelvejene forventes at være prioriteret og modnet, således at de kan præsenteres for vejdirektoratet i sensommeren 2012 forinden igangsætning.
2012-4 Cykelhus i Gudhjem med toiletter/bad/aflåselig cykelparkering
X
Bornholms rasteplads er store restarealer, der kan udvikles med gode opholdsmuligheder.
Gudhjem er måske den eneste bjergby i Danmark. Der er en terrænforskel på 40 meter imellem Øvre Gudhjem og havnen. Af samme grund er gaderne i byen komplet uegnede og direkte farlige til cykling. Det ændrer imidlertid ikke ved at mange turister kommer cyklende til Gudhjem, ligesom mange lokale har brug for cyklen som et aktivt motionsmiddel. Tværtimod er kombinationen
af cykling og gang i et område, hvor man kan mærke tyngdekraften ideel udfra en sundhedsvinkel. Bornholms Regionskommune har analyseret sig frem til en løsning, hvor der etableres et cykelhus på Øvre Gudhjem med gode aflåselige cykelparkeringsforhold, reperations- og vaskemulighed og samt opholdslokaler hvor man kan spise madpakker indendørs etc.
2012-8 Trafiksikkerhedsrevision
X
Rutinemæssigt vil udviklingen af delprojekterne blive ftrafiksikkerhedsrevideret, hvilket for udmøntningen af 2012-cykelpuljen på Bornholm er budgetteret til 100.000.
2012-5 Cykler/kost og lokale fødevarespecialiteter
X
Det gælder stort set for al feriecykling i Danmark, at mulighederne for at købe sund kost er præget af tilfældigheder. I betragtning af hvor væsentligt sundhedsaspektet er i cykelvejsprogrammet på Bornholm, er det besluttet at det nødvendigvis også må omfatte en
indsats omkring kost. Derfor afsættes der et mindre beløb, der skal anvendes til at udvikle systemer, informations-materialer og samarbejde med fødevareproducenter med henblik på at sikre en smidig distribution af sund kost med passende intervaller ved cykelvejene.
2012-9 Cykelkampagner rettet imod motionscykling i hverdagen omkring de bornholmske byer.
X
Sideløbende med udviklingen af delprojekterne iværksættes forskellige kampagner og dialog med foreninger, der skal bidrage til at styrke motionscyklingen. Kampagnerne er
rettet specifik imod bornholmere, idet feriecykling og udviklingsinitiativer ved lejrskoleophold varetages i en koordineret indsats sideløbende af Destination Bornholm.

Bornholmske cykelbyer

Bornholmske Cykelveje
De nye cykelstier langs Munch Petersens Vej
Det er i de bornholmske byer, der investeres mest i cykelfremme i de kommende år.
Det er her cykel-potentialet er størst med mulighed for at bruge hver-dagens gøremål til at få den nødvendige daglige fysiske aktivitet.
Generelt (2)
Rønne
Åkirkeby
Andre Cykelbyer i Danmark og i udlandet
Nexø
Svaneke
Gudhjem
Allinge-Sandvig
Hasle
Landsbyer
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X

Følg udviklingen - fakta om cykling og cykelveje på Bornholm

Bornholmske Cykelveje
Etablering af en cykelsti mellem Gudhjem og Rø står højt på den kom- munale ønskeseddel
Efterhånden som projektet udvikles vil man her på siden kunne finde alle relevante fakta om cykling og cykelveje på Bornholm.
Cykelregnskaber
Projektøkonomi
Hvor meget cykles?
Halvårsberetninger
Afledt økonomi
Presseomtale (3)
Sundhed
Cykelvejenes fysik
Trafiksikkerhed
Projektets styregruppe
X
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X
info
X
Projektets styregruppe
X
Referater fra styregruppens møder

2. februar 2012
22. februar 2012
11. april 2012
Projektets styregruppe
De bornholmske cykeleveje har fået sin egen styregruppe under ledelse af vejchef Hardy Pedersen. På billedet herover ses styregruppen ved et møde i Svaneke den 11. april 2012, hvor der blev drøftet udstyr ved cykelvejene.

Styregruppens sammensætning
Hardy Pedersen - formand
Philip Rasmussen - sekretær
Hasse Halberg
Nis Jordt-Petersen
Robert Kure
Flemming Kure

Tilknyttede konsulenter:
Kim Kock-Hansen og Jens Rørbech

Nye udviklingsprojekter

Bornholmske Cykelveje
Eksempel på en ny cykelsti nede i en af sprækkedalene imellem Gudhjem og Rø.
Der er knyttet store forventninger til udviklingen af de bornholmske cykelveje. Derfor arbejder Bornholms Regionskommune med en række udviklingsprojekter, der hver især og i det samlede billede skal bidrage til at løfte kvaliteten af de bornholmske cykelveje.
Her på siden har vi samlet de største af disse projektønsker, der endnu er på et indledende skitsestadie - og af samme grund endnu ikke politisk behandlet.
Dokumenter vedrørende projektet (1)
Klik her for at komme med din cykel-mening!